Outsourcing administracji pracowników
Chęć redukcji kosztów, koncentracja na najważniejszych elementach działalności firmy czy zbudowanie przewagi konkurencyjnej - powodów jest wiele, a odpowiedź tylko jedna: outsourcing.
2016-08-05, 09:42

Zacznijmy od początku: czym właściwie jest outsourcing?

Outsourcing, czyli połączenie angielskich słów outside-resource-using, to nowoczesna strategia zarządzania, która polega na powierzaniu zewnętrznej firmie zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Zlecający ma możliwość wyboru firmy zewnętrznej wyspecjalizowanej w realizowaniu zadań z interesującej go dziedziny i tym samym maksymalnie dopasować jakość świadczonych usług do aktualnych potrzeb firmy. Jakie obszary obejmuje outsourcing? Są to między innymi: administracja funkcji kadrowych, szkolenia, zaopatrzenia, obsługa klienta.

Największą popularnością cieszy się outsourcing personalny, czyli optymalizacja procesów związanych z rekrutacją, administracją oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jest to idealne rozwiązanie, gdy realizujemy większy projekt, dodatkowe zlecenie czy akcję promocyjną.  Polski rynek outsourcingu jest już wart prawie 4 mld złotych. Co zatem skłania firmy do korzystania z tego rodzaju usług?

Po pierwsze: myśl ekonomicznie

Przedsiębiorstwa zwracają się w stronę outsourcingu, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Zgodnie z wynikami badań prowadzonych przez firmę Seendico Doradcy outsourcing w przypadku 81,5 % przedsiębiorstw przyczynił się do znacznej redukcji kosztów. Oszczędności można znaleźć np. w ograniczeniu liczby etatów,  ponieważ odpowiedzialność za tymczasowego pracownika w pełni ponosi firma zewnętrzna.

Zatrudnienie eksperta w ramach outsourcingu zagwarantuje, że będzie on pracował tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Pozwoli to na ograniczenie wydatków i ryzyka związanego z poszukiwaniem i zatrudnianiem specjalistów.

Czasochłonny proces wyszukiwania nowych pracowników od rekrutacji, do zwolnienia, a także wszelkie formalności, takie jak rejestrowanie osób w ZUS, prowadzenie teczek pracowniczych, monitorowanie ważnych terminów oraz rozliczanie wynagrodzeń pozostaje w zakresie obowiązków zewnętrznej firmy. Nie oznacza to jednak utraty kontroli w tej dziedzinie - przedsiębiorstwo zachowuje swoje wpływy i otrzymuje pełen dostęp do raportów.

Po drugie: skup się na biznesie

64% firm podejmuje outsourcing w celu skoncentrowania się na podstawowej działalności. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skupić się na swoich silnych stronach i najistotniejszych celach. Outsourcing w tym czasie zajmie się funkcjami pomocniczymi, które wspomagają główną strategię. O ile zlecenie kierowania strategicznymi funkcjami mogłoby przynieść firmie straty, powierzanie funkcji pobocznych, takich jak administracja, rekrutacja do pracy tymczasowej, sprzątanie czy catering znacznie odciąża poszczególnych pracowników, jak i całą spółkę.
Po trzecie: zwiększ prestiż firmy

Dzięki outsourcingowi pracodawcy zyskują nie tylko przestrzeń oraz dodatkowe środki na realizację innych celów, ale również zadowolonych pracowników. Zespół osiąga lepsze efekty, co przynosi im samym sporo satysfakcji. Szczęśliwi pracownicy przyczynią się do rozwoju firmy i zwiększą jej prestiż na rynku pracy. Dzielą się pozytywnymi doświadczeniami ze znajomymi, którzy mogą być potencjalnymi kandydatami na to samo lub podobne stanowisko, przyczyniając się do wzmacniania dobrego wizerunku firmy.  Korzyści jest więcej!

Ponieważ usługi outsourcingowe polegają na przekazaniu części zadań doświadczonym specjalistom, zapewnia to najwyższą jakość usług i dostęp do specjalistycznej wiedzy. Dodatkowo, zdejmuje odpowiedzialność prawną związaną z zatrudnianiem pracowników z przedsiębiorstwa i przenosi ją na firmę zewnętrzną. Outsourcing pozwala zwiększyć elastyczność działań firmy, a dzięki ekonomicznemu dysponowaniu czasem i zasobami ludzkimi - również jej wydajność.

Outsourcing obejmuje działania długoterminowe, tworząc trwałą więź pomiędzy firmami. Klasyczna relacja dostawca-odbiorca przeradza się dzięki temu w układ partnerski, w którym każdy odnosi korzyści!

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
HR Tools
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy