Dlaczego warto stworzyć profil zawodowy kandydata?
Kiedy firma podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procesu rekrutacji, w pierwszym etapie powinna dokonać dokładnej analizy stanowiska pracy, na które aktualnie poszukuje kandydata.
2017-11-27, 09:26

Konieczne jest w tym przypadku ustalenie specyfiki zawodu, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a także zależności służbowych i miejsca, jakie będzie zajmować dane stanowisko w całej strukturze organizacji. Po sporządzeniu dokładnego opisu stanowiska pracy przychodzi kolej na profil zawodowy kandydata. Dlaczego warto go stworzyć?

Co należy uwzględnić w profilu zawodowym kandydata?

Na profil zawodowy kandydata składa się szereg wymagań związanych z jego wykształceniem oraz wiedzą specjalistyczną, dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, cechami osobowości i umiejętnościami, warunkami fizycznymi, a także innymi kompetencjami, które są istotne z punktu widzenia zadań realizowanych na danym stanowisku. Profil kandydata ma za zadanie dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji do tego, aby móc odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie cechy i kompetencje powinien posiadać kandydat idealny na to stanowisko?

Oczywiście nie ma osób idealnych. Tworząc profil zawodowy kandydata należy mieć na uwadze fakt, aby podzielić wszelkie wymagania na te, które są w naszej ocenie rzeczywiście niezbędne do realizowania zadań na danym stanowisku, a także na te, które są mile widziane lub zupełnie nieistotne. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że poziom wymagań stawianych potencjalnemu pracownikowi, powinien realnie odpowiadać potrzebom stanowiska.

Pracodawcy bardzo często zawyżają swoje wymagania tworząc profil kandydata. To z kolei skutkuje albo niemożliwością znalezienia tego “idealnego” albo wygórowanym oczekiwaniom wobec obecnych pracowników i brakiem ich docenienia. W efekcie obie strony są niezadowolone: pracodawca, który uważa, że jego podwładny nie spełnia wszystkich wymagań oraz pracownik, który jest przez to zniechęcony i zdemotywowany.

W jaki sposób można sporządzić profil zawodowy kandydata?

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na sporządzanie profilu zawodowego kandydata. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest tak zwany siedmiopunktowy plan Rodgera, uwzględniający wszystkie najważniejsze aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę podczas rozważania danej kandydatury. Zalicza się do nich przede wszystkim:

  • wykształcenie,
  • doświadczenie zawodowe,
  • umiejętności,
  • uzdolnienia,
  • zainteresowania,
  • wygląd fizyczny,
  • okoliczności.

Stworzenie takiej siedmiopunktowej listy pomaga nam nie tylko w określeniu poszczególnych wymagań wobec potencjalnego kandydata, ale także w stworzeniu wstępnego programu rozwojowego dla nowych pracowników. Określane przez nas wymagania powinny być oczywiście realistyczne. Musimy pamiętać o tym, że profil idealnego kandydata nie istnieje - znalezienie osoby, która będzie w pełni odpowiadać temu profilowi jest niemożliwe. Narzędzie to ma stanowić wsparcie w procesie rekrutacji i wyłonić osoby, które oferowanego przez nas stanowiska najbardziej pasują. Profil zawodowy kandydata stanowi podstawę do podejmowania właściwych decyzji, zwłaszcza podczas wstępnej selekcji.

Najłatwiej jest przygotować profil kandydata na podstawie gotowego kwestionariusza, dzięki któremu możliwe będzie dokładne określenie natężenia każdej z cech, jakie są wymagane ze względu na specyfikę pracy na danym stanowisku. Doskonałym przykładem takiego narzędzia jest Thomas JOB - profilowanie stanowiska pracy, które pozwala dokładnie określić wymagania dotyczące roli, jaką powinien pełnić kandydat na danym stanowisku. Dodatkową zaletą tego narzędzia jest sugerowana lista pytań, które znajdują się w raporcie, a którą można wykorzystać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, aby spojrzeć na kandydata z innej perspektywy.

Prawidłowo wykonana analiza stanowiska pracy oraz sporządzenie profilu zawodowego kandydata, w pełni odpowiadającego wymogom stanowiska, to jedne z najważniejszych kroków na drodze do podjęcia właściwej decyzji rekrutacyjnej.

Poznaj narzędzie Thomas JOB - profilowanie stanowiska pracy: http://hrtools.pl/thomas-jobKONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
HR Tools
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy